Preverjanje pogoja PCT

Za vstop v zdravstveni dom Črnomelj in zdravstveni postaji Vinica ter Semič potrebujete pogoj PCT (P – prebolel, C – cepljen, T – testiran), kot to nalaga Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Izpolnjevanje PCT pogoja ne potrebujejo še:

 • osebe, ki so mlajše od 12 let, in osebe, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta (pri tem ne gre za sobivanje starša z otrokom, ki je hospitaliziran, in tudi ne za obisk) oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
 • Izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike prav tako ne velja v primerih nujnih zdravstvenih storitev, ki vključujejo kot na primer:
  • nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve,
  • zdravstveno varstvo otrok,
  • zdravstveno varstvo ogroženih skupin,
  • zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,
  • zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,
  • zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti,
  • zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,
  • obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,
  • zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov,
  • patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,
  • radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi,
  • vsi reševalni prevozi,
  • storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,
  • vse neodložljive zdravstvene storitve.