Referenčne ambulante

Referenčne ambulante

REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulante so razširjene ambulante družinske medicine, kjer je poleg že ustaljenega tima, to je zdravnik splošne medicine in srednja medicinska sestra dodana še diplomirana medicinska sestra, ki skrbi za področje preventive ter skupaj z zdravnikom družinske medicine vodi urejene kronične bolnike.

Diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti družinske medicine  izvaja preventivne preglede (presejanje) ciljne populacije za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja in ogroženosti za nastanek kronične nenalezljive bolezni ter v skladu s protokoli in strokovnimi smernicami vodi urejene kronične bolnike. Pri osebah z dejavniki tveganja ter ugotovljeno ogroženostjo za kronično nenalezljive bolezni izvaja ukrepe, svetovanja in podpore za spremembo vedenjskega sloga ter opuščanja zdravstveno tveganih vedenj, prav tako pa spremlja stanje na področju dejavnikov tveganja in ogroženosti za kronično nenalezljive bolezni.

Delo diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti družinske medicine je v veliki meri skrb za preventivo, stalno opozarjanje na nezdrave razvade, zdravo prehrano, gibanje in z razliko od poznanih ambulant družinske medicine jo izvajamo pri populaciji od 30 leta naprej, ne glede na spol. Tako je skrb za preprečevanje morebitnih kroničnih bolezni še večja in prav v srednjih letih ključnega pomena za še možno preprečitev le teh. Izvajajo se presejana za kronično nenalezljive bolezni, kamor prištevamo koronarno bolezen, sladkorno bolezen, arterijsko hipertenzijo, bolezni prostate, osteoporozo in depresijo. Poleg omenjenih bolezni, pa se diplomirana medicinska sestra in pacient pogovarjata tudi o drugih področjih, kot na primer o udeležbi v presejalnih programih ZORA, DORA, SVIT, dodobra razdelata pojem pomena telesne aktivnosti, zdrave prehrane, opozorilnih znamenj za raka, vpliva socialnih determinant na zdravje, škodljivosti tveganega pitja alkohola in kajenja, opravijo se antropometrične meritve (telesna teža, telesna višina, obseg pasu, indeks telesne mase), laboratorijske preiskave, izmerimo krvni tlak, pulz, nasičenost krvi z kisikom, posnamemo EKG, po potrebi se opravi doppler žil spodnjih okončin, spirometrija. In najpomembnejše, izračuna se srčno žilna ogroženost.

V primeru dejavnikov tveganja, ki ogrožajo pacientovo zdravje, izvedemo primerno zdravstveno vzgojno edukacijo, pacient ima možnost vključitve v zdravstveno vzgojne programe, ki jih v Zdravstvenem domu Črnomelj izvaja Zdravstveno vzgojni center. Tam razdela vsa pomembna vprašanja, ki se nanašajo na ugotovljen dejavnik tveganja. 

Projekt referenčnih ambulant družinske medicine vodi Ministrstvo za zdravje. Cilj referenčnih ambulant družinske medicine je zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja in ocena ogroženosti za kronično nenalezljive bolezni ter kakovostna obravnava kroničnih bolnikov, katera poleg dobrega nadzora in vodenja bolezni zajema kakovostno zdravstveno vzgojo. Poleg rednega jemanja zdravil je za uspešno obvladovanje kronične bolezni ključnega pomena tudi zdrav življenjski slog. To pomeni zdrava in uravnotežena prehrana, zmerna redna telesna aktivnost, opustitev kajenja, obvladovanje stresa in ne tvegano pitje alkoholnih pijač. 

 

 

Referenčne ambulante