Medicinska oprema – COVID19

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan

Plakat - COVID19 - medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije

COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

Cilj

Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19.

Cilji operacije so tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

Finančna podpora

Prispevek Evropske unije znaša 66.495.000,00 EUR.
ZD Črnomelj je upravičen do 35.090,55 EUR.

 

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (http://www.eu-skladi.si/)