Uvodni nagovor direktorice

Spoštovani!

Zdravstveni dom kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti mora odgovarjati na zdravstvene potrebe skupnosti. Poleg zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva, mora zdravstveni dom delovati kot preventivni center za promocijo zdravja in se aktivno vključevati v snovanje politike zdravega življenja in lastne skrbi za zdravje v širšem družbenem prostoru.

V Zdravstvenem domu Črnomelj želimo vsem prebivalkam in prebivalcem občin Črnomelj in Semič ter drugim uporabnikom zagotoviti najvišjo mogočo kakovost zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva na primarni ravni, seveda v okviru danih materialnih danosti. Intenzivno izvajamo promocijo zdravja in preventivne programe usmerjene v ohranitev in krepitev zdravja. Zdravstveni dom postaja središče, kjer želimo s prebivalci ozavestiti razmišljanje, da je zdrav življenjski slog podlaga za dobro počutje in zdravje vseh starostnih skupin prebivalcev od otrok do starostnikov.

Pri svojem delu vsi zaposleni sledimo viziji našega zavoda – »Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje.«.

Sledenje viziji nam omogoča doseganje zastavljenih ciljev, izpolnjevanje poslanstva v skladu z vrednotami in ustvarjanje zaupanja med zaposlenimi in uporabniki naših storitev, s tem pa tudi ugled Zdravstvenega doma in dela vseh zaposlenih v širši skupnosti.

S spoštljivo medsebojno komunikacijo in zaupanjem bomo lahko opravljali naše osnovno poslanstvo – skrbeti za zdravje vseh nas.

Da bi se dobro počutili v zdravstvenem domu Črnomelj!

 

Eva Čemas
Direktorica ZD Črnomelj