Home

Stran je še v nastajanju!

 

Zdravstveno-vzgojni centri so samostojne organizacijske enote v organizacijski strukturi zdravstvenih domov in ključne organizacijske strukture za izvajanje zdravstveno-vzgojne dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Cilj zdravstveno-vzgojnih centrov je doseči, da ljudje želijo biti zdravi, vedo, kako ostanejo zdravi ter poiščejo pomoč, kadar jo potrebujejo.

 

Kontakti:

Tatjana Gregorič, dipl.m.s., koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 07 30 61 723 tatjana.gregoric@zd-crnomelj.si
Ana Starešinič, dipl.m.s. 07 62 05 748 ana.staresinic@zd-crnomelj.si

 

V našem ZVC izvajamo:

  • Zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo in preventivo otrok in mladine.
  • Program svetovanja za zdravje – cindi delavnice za odrasle.
  • Svit-ovo kontaktno točko.
  • Šolo za bodoče starše.
  • Kineziološko obravnavo.

 

Z delavnicami bomo ponovno pričeli v jesenskem času.

URNIK ZV DELAVNIC