Center za krepitev zdravja

Zdravstveni dom Črnomelj s konzorcijskim partnerjem Zdravstvenim domom Metlika je uspešno zaključil projekt

NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

 

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Opis operacije

www.eu-skladi.si