Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.

Kadilci se lahko vključijo v tisto obliko svetovanja, ki jim bolj ustreza.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi kadilci
Časovni obseg skupinskega svetovanja: 6 tedenskih srečanj v skupini, ki trajajo po 90 minut.
Št. udeležencev v skupini: 6