Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Naučijo se, kako si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Prav tako si v delavnici lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Delavnica obsega štiri 90-minutna srečanja in eno individualno srečanje. Vodi jo psihologinja Tanja Ravnjak.

Začetek delavnice bo razpisan naknadno.