Podpora pri spoprijemanju z stresom

Podpora pri spoprijemanju z stresom

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Naučijo se veščin, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje.

Delavnica obsega štiri 90-minutna srečanja. Vodi jo medicinska sestra Tatjana Gregorič.

Termin delavnice najdete na začetni strani ZVC – urniki delavnic.