Življenski slog

Življenski slog

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga – zdrave prehrane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanja tveganega pitja alkohola, obvladovanja stresa,… za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni.

Delavnica obsega eno 90-minutno srečanje. Delavnico izvaja medicinska sestra Ana Mavrin.

Termin delavnice najdete na začetni strani ZVC – urniki delavnic.

Za več informacij pokličite na 07 62 05 748 ali pišite na ana.staresinic@zd-crnomelj.si.