Ponudba

Ponudba

Kineziolog v ZD Črnomelj:

  • sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja Bela krajina in referenčnimi ambulantami
  • sodelovanje s fizioterapijo ZD Črnomelj
  • sodelovanje z zdravniki ZD Črnomelj

 

Kineziolog v CKZ Bela krajina:

  • sodelovanje z lokalno skupnostjo
  • sodelovanje pri zdravstveni vzgoji otrok in mladostnikov
  • sodelovanje pri pripravi na porod in starševstvo
  • sodelovanje v družinski obravnavi otrok in mladostnikov

V sklopu Centra za krepitev zdravja Bela krajina nudimo brezplačno varno vadbo za nosečnice, izvajamo družinsko obravnavo otrok in mladostnikov ter opravljamo testiranja telesne pripravljenosti odraslih in starejših. V času pogovornih ur smo vam na voljo za individualno svetovanje glede telesne dejavnosti.

V sodelovanju z zgoraj naštetimi izvajamo kineziološke obravnave za različne populacije. Izvajamo individualne in skupinske obravnave za posameznike z različnimi kroničnimi boleznimi, porehabilitacijsko vadbo, korektivno vadbo, vadbo za krepitev zdravja in vadbo za specifične skupine posameznikov s funkcionalno manjzmožnostjo.

Kineziološka obravnava v ZD Črnomelj poteka po posvetu/napotitvi zdravnika, fizioterapevta, referenčne ambulante ali kot nadaljevanje obravnave v Centru za krepitev zdravja Bela krajina.

Zdravstveni dom Črnomelj je bil v letu 2016 kot konzorcijski partner uspešen pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu«.