Ponudba

Sodelovanje kineziologa z ZD Črnomelj poteka po naslednjih konceptih:

  • Sodelovanje z Zdravstveno-vzgojnim centrom ZD Črnomelj (Zdravstveno-vzgojne delavnice za odrasle, promocija zdravja in zdravstvena vzgoja v šolskem sistemu in podjetjih).
  • Sodelovanje s fizioterapijo ZD Črnomelj (kinezioterapevtske obravnave posameznikov po opravljeni fizioterapevtski obravnavi – porehabilitacijska vadba in korektivna vadba).
  • Vadba za specifične skupine posameznikov s funkcionalno manjzmožnostjo – dejavnosti v sklopu projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (september 2016-december 2018).

 

Zdravstveni dom Črnomelj je bil v letu 2016 kot konzorcijski partner uspešen pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu.