Predstavitev

Kineziologija je veda o človeškem gibanju, ki s pomočjo gibalne in športne vadbe s povezovanjem znanj na področju mehanike telesa, mišično-skeletne anatomije in živčno-mišične fiziologije (a) vzdržuje in izboljšuje telesno zmogljivost, (b) preprečuje nastanek oziroma upočasnjuje razvoj določenih bolezenskih pojavov ter (c) vzpostavlja mehanizme za uspešno po-rehabilitacijo pacienta. Je akademska disciplina, ki vključuje proučevanje telesne dejavnosti ter kako le-ta vpliva na zdravje, družbo in kakovost življenja (AKA, 2017; Lipert, 2011; Ontario Kinesiology association, 2017).