Prijava in urniki

Prijava na kineziološko obravnavo in urniki:

Darjan Spudić, mag. kin.
040 866 892
darjan.spudic@gmail.com

 

Matic Sašek, dipl. kin
040 389 666
matic.sasek@zd-crnomelj.si