Prijava in urniki

Prijava na kineziološko obravnavo in urniki:

Darjan Spudić, mag. kin.

040 866 892

darjan.spudic@gmail.com