Prijava in urniki

Prijava na kineziološko obravnavo in urniki:

Meta Rovan, mag. kin.
07 62 05 757
dasa.brajkovic.orlic@zd-crnomelj.si

Urnik pogovornih ur: torek 12.00-15.00, četrtek 7.00-12.00, petek 7.00-10.00