Prijava in urniki

Prijava na kineziološko obravnavo in urniki:

Matic Sašek, dipl. kin.
040 389 666
matic.sasek@zd-crnomelj.si

Meta Rovan, dipl. kin.
041 492 402
meta.rovan@zd-crnomelj.si

Urnik pogovornih ur: torek 12.00-15.00, četrtek 7.00-12.00, petek 7.00-10.00