Odrasli

Odrasli

Program Skupaj za zdravje je celovit, univerzalno dostopen nacionalni program integrirane preventive kroničnih bolezni, ki se že od leta 2002 izvaja v ambulantah družinske medicine in Centrih za krepitev zdravja.

Osnovni namen programa Skupaj za zdravje je izboljšati zdravje in kakovost življenja prebivalcev Slovenije.

Glavni cilji programa so:
‒ zmanjšati zgodnjo umrljivost, obolevnost in invalidnost zaradi nekaterih najpogostejših kroničnih bolezni, kot so:
srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen tipa 2, kronična obstruktivna pljučna bolezen,
hipertenzija, debelost, depresija, osteoporoza idr.,
‒ odkrivati in obvladovati vedenjske, biološke in psihosocialne dejavnike tveganja za razvoj kroničnih bolezni,
‒ izboljšati duševno zdravje,
‒ opolnomočiti osebe pri skrbi za lastno zdravje in
‒ izboljšati kakovost življenja.

 

Lokalna skupnost

             Lokalna skupnost

Svit podpora

               Svit podpora