DELAVNICA – Presejanje za funkcijsko manjzmožnost

Presejanje za funkcijsko manjzmožnost je obravnava v okviru Centra za krepitev zdravja, s pomočjo katere boste izvedeli, kakšno je vaše celovito stanje za vsakodnevno delovanje.
Za vsakodnevno delovanje je pomembno, da so telesno, čustveno, duševno in socialno zdravje v ravnovesju. Pri osebah s funkcijsko manjzmožnostjo pa so lahko prisotne večje ali manjše težave pri vsakodnevnem delovanju na eni ali več ravneh.
Skupaj s fizioterapevtko ali kineziologinjo boste izpolnili kratek vprašalnik in opravili enostaven funkcijski test. Glede na rezultate vam bomo svetovali, kako lahko izboljšate svojo zmogljivost in delovanje, tako da boste ostali čim dlje zdravi in neodvisni v zgodnji in pozni starosti ter s tem prispevali h kakovosti svojega življenja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: starejši od 65 let (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (30 minut)
Izvajalec: dipl. fizioterapevt / dipl. kineziolog

KONTAKT
07 / 62 05 755
tjasa.klemencic@zd-crnomelj.si
laura.muhic@zd-crnomelj.si