DELAVNICA – Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Delavnica Podpora pri spoprijemanju s tesnobo je namenjena posameznikom (lahko tudi njihovim svojcem), ki jih tesnoba ovira pri vsakodnevnem funkcioniranju ali imajo diagnosticirano anksiozno motnjo. Delavnica zajema štiri 90-minutna srečanja enkrat tedensko. V skupini je povprečno šest udeležencev.

Udeleženci na delavnici preko razgovora in samostojnega izpolnjevanja priročnika spoznajo naslednje vsebine:

  • kaj je tesnoba ter kdaj govorimo o motnji ter katere so anksiozne motnje,
  • kako doživljamo tesnobo na telesnem, miselnem, čustvenem in vedenjskem nivoju,
  • kakšno vlogo imajo pri tem misli,
  • kako lahko tesnobo obvladujemo s kognitivnimi in vedenjskimi tehnikami,
  • preizkusimo nekatere formalne tehnike sproščanja,
  • spregovorimo o načinih preprečevanja poslabšanja stanja in virih pomoči.

Delavnico izvaja univerzitetna diplomirana psihologinja.

ZLOŽENKA – Podpora pri spoprijemanju s tesnobo