DELAVNICA – Podpora pri spoprijemanju s stresom

Delavnica Spoprijemanje s stresom je namenjena posameznikom, ki se počutijo preobremenjeni oz. pod stresom. Delavnica zajema štiri 90-minutna srečanja enkrat tedensko. V skupini je povprečno osem udeležencev.

Udeleženci na delavnici preko razgovora in samostojnega izpolnjevanja priročnika spoznajo naslednje vsebine:

  • kaj je stres, kakšna je razlika med pozitivnim in negativnim stresom,
  • kako se stres odraža na posameznikovem miselnem, čustvenem, telesnem in vedenjskem nivoju,
  • kakšno vlogo imajo pri tem misli,
  • kako si posameznik lahko sam pomaga s kognitivnimi in vedenjskimi strategijami,
  • v praksi izkusimo nekatere formalne tehnike sproščanja,
  • spregovorimo o načinih preprečevanja poslabšanja stanja in virih pomoči.

Delavnico izvaja univerzitetna diplomirana psihologinja.

ZLOŽENKA – Podpora pri spoprijemanju s stresom