DELAVNICA – Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Delavnica Podpora pri spoprijemanju z depresijo je namenjena posameznikom (lahko tudi njihovim svojcem), ki jih tesnoba ovira pri vsakodnevnem funkcioniranju ali imajo diagnosticirano depresivno motnjo. Delavnica zajema štiri 90-minutna srečanja enkrat tedensko. V skupini je povprečno šest udeležencev.

Udeleženci na delavnici preko razgovora in samostojnega izpolnjevanja priročnika spoznajo naslednje vsebine:

  • kaj je depresija in kakšni so njeni simptomi na telesnem, miselnem, čustvenem in vedenjskem nivoju,
  • spregovorimo o medikamentoznem zdravljenju in kaj lahko za svoje počutje naredimo z lastno aktivacijo,
  • kakšno vlogo imajo pri tem naše misli in kako si z njimi lahko pomagamo,
  • spregovorimo o načinih preprečevanja poslabšanja stanja in virih pomoči.

Delavnico izvaja univerzitetna diplomirana psihologinja.

ZLOŽENKA – Podpora pri spoprijemanju z depresijo