DELAVNICA – Zdravi odnosi

Delavnica Zdravi odnosi je namenjena odraslim posameznikom, ki se srečujejo z različnimi izzivi na področju medosebnih odnosov (nezadovoljstvo z njimi, težave z izražanjem lastnega mnenja ali s postavljanjem meja ipd.) ali bi se želeli opremiti z znanji in veščinami na področju medosebnih odnosov. Delavnica zajema štiri 90-minutna srečanja enkrat tedensko. V skupini je povprečno osem udeležencev.

Udeleženci na delavnici preko razlage, vaj in razprave spoznajo naslednje vsebine:

  • zakaj so pomembni dobri medosebni odnosi, kakšno socialno mrežo imajo in kakšen odnosni stil,
  • ozaveščanje lastnega blagostanja in krepitev le-tega na področju prijetnih čustev, zavzetosti, fizičnega zdravja, odnosov, smisla in dosežkov,
  • stili komunikacije in razvijanje veščin spoštljivega, asertivnega načina izražanja mnenj in želja,
  • razlikovanje med skrbmi in problemi ter učenje spretnosti reševanja problemov.

Delavnico izvaja univerzitetna diplomirana psihologinja.

ZLOŽENKA – Zdravi odnosi