DELAVNICA – Zvišan krvni tlak

DELAVNICA – Zvišan krvni tlak

Udeleženci dobijo  informacije o pomenu normalnih  in mejnih vrednosti krvnega tlaka za zdravje, povezanosti izbire zdravega načina življenja ter dejavnikih tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka. Naučijo se, kako si pravilno izmerijo krvni tlak ter pridobijo znanja, veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja.

Delavnica zajema enkratno srečanje po 90 minut, ki jo vodi medicinska sestra.

ZLOŽENKA  Dejavniki tveganja