Lokalna skupnost

Delo Centra za krepitev zdravja Črnomelj v lokalni skupnosti vključuje različne dejavnosti, ki so namenjene izboljšanju zdravja prebivalcev Bele krajine na lokalni ravni.

Center za krepitev zdravja Črnomelj izobražuje in ozavešča lokalno skupnost tako, da organizira različna predavanja, delavnice, seminarje, ki spodbujajo ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, preventive bolezni, prehrane, telesne aktivnosti in drugih področjih, povezanih z zdravjem.

CK izvaja tudi promocijo, kjer spodbuja prebivalce lokalne skupnosti k sprejemanju zdravih navad, kot so redna telesna aktivnost, uravnotežena prehrana, opuščanje kajenja, omejevanje uživanja alkohola in drugi zdravi načini življenja. Poleg promocije sodeluje tudi z lokalnimi organizacijami in institucijami, kot so izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne šole, srednje šole,..) in drugimi organizacijami, s katerimi skupaj delujejo na področju promocije zdravja, izvajanja preventivnih programov in vzpostavitve podpornega okolja za zdravje.

Pomembno je poudariti, da so dejavnosti in vloge Centra za krepitev zdravja odvisne od lokalnih potreb, razpoložljivih virov in ciljev, določenih s strani lokalne skupnosti.