Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja

PREDŠOLSKI OTROCI

V otroštvu in mladostništvu poteka intenzivni telesni, duševni in socialni razvoj. Spoznanje, da je zdrave življenjske navade lažje privzgojiti in preprečiti škodljive navade, kot pa ukrepati, ko postanejo razvade že ustaljene, nam narekuje potrebo po izvajanju programirane vzgoje za zdravje in vzgoje za ustno zdravje.

Ponudba zdravstveno-vzgojnih delavnic v vrtcih:

–   Kdo je medicinska sestra in zdravnik?
–   Poglej in spoznaj človeško telo.
–   Spoznajmo sadje in zelenjavo.
–   Koristne navade za zdravo življenje.
–   Znam skrbeti za svoje zdravje.
–  Au, boli! Preprečevanje poškodb pri otrocih.
–  Zdravo na soncu.
–  Gibalna mala šola.

 

Vzgoja za ustno zdravje v vrtcih:

–  Dnevnik umivanja zob.
–   Mesečno ščetkanje zob z Lili in Pikom.
–   Obisk zobozdravstvene ambulante.
–   Vzgoja za ustno zdravje – predavanje za starše.

Predstavitvena knjižica vrtec 2023-24

Healthy Transitions to Kindergarten | ECLKC