Kontakti

Telefonska številka: 07 / 30 61 723 ali 07/ 62 05 755

Center za krepitev zdravja: ckz@zd-crnomelj.si

Tatjana Gregorič, dipl. m. s. s specialnimi znanji, vodja CKZ: tatjana.gregoric@zd-crnomelj.si

Katarina Brgan Petric, dipl. m. s. s specialnimi znanji: katarina.brgan.petric@zd-crnomelj.si

Anita Zajec Kambič, dipl.m.s.: anita.zajec.kambic@zd-crnomelj.si

Adriana Šustar,dipl.m.s.: adriana.sustar@zd-crnomelj.si

Ana Mavrin, dipl. m. s. s specialnimi znanji:  ana.mavrin@zd-crnomelj.si

dr. Sabina Prah, univ. dipl. psihologinja: sabina.prah@zd-crnomelj.si

Tjaša Klemenčič, dipl. fiziot.: tjasa.klemencic@zd-crnomelj.si

Tina Resman, univ. dipl. inž. živil. teh.: tina.resman@zd-crnomelj.si

Katja Hudelja, mag. inž. prehrane: katja.hudelja@zd-crnomelj.si

Laura Muhič, dipl. kinez.: laura.muhic@zd-crnomelj.si