Kontakti

KONTAKTI:

Ime in priimek telefon e-mail
Tatjana Gregorič, dipl.m.s., koordinator
promocije zdravja in zdravstvene vzgoje
07 30 61 723 tatjana.gregoric@zd-crnomelj.si
Ana Mavrin, dipl.m.s. 07 62 05 748 ana.staresinic@zd-crnomelj.si