Kontakti

Telefonska številka: 07 30 61 723
07 620 57 55

 

Elektronski naslovi:

Center za krepitev zdravja: ckz@zd-crnomelj.si

Tatjana Gregorič, dipl.m.s., vodja CKZ: tatjana.gregoric@zd-crnomelj.si

Katja Cerar, dipl.m.s.: katja.cerar@zd.crnomelj.si

Anita Zajec Kambič, dipl.m.s.: anita.zajec.kambic@zd-crnomelj.si

Katarina Brgan Petric, dipl.m.s.: katarina.brgan.petric@zd-crnomelj.si

Ana Mavrin, dipl.m.:  ana.mavrin@zd-crnomelj.si

Daša Brajkovič Orlič, dipl. kin.: dasa.brajkovic.orlicvzd-crnomelj.si

Leander Črnila, dipl. psih.: leander.crnila@zd-crnomelj.si

Tina Resman, univ. dipl. inž. živil. teh.: tina.resman@zd-crnomelj.si