Šola za bodoče starše

Šola za bodoče starše se v ZD  Črnomelj izvaja vsaka dva meseca. Točni datumi so objavljeni na spletni strani ZD Črnomelj in na oglasnih deskah ZD Črnomelj, ZP Vinica in ZP Semič.

šola za starše- predporodna priprava – maj

šola za starše-zg. nosečnost – maj

Bodoči starši vljudno vabljeni!

 

Informacije lahko dobite pri medicinski sestri Metki Kambič.

telefon: 07/ 30 61 714 med 7. in 8. uro

e-naslov: materinska.sola@zd-crnomelj.si

 

Udeležite se lahko predavanj zgodnje nosečnosti in predavanj priprav na porod.

 

ZGODNJA NOSEČNOST (po 12 tednu nosečnosti):

·         Potek nosečnosti

·         Prehrana v nosečnosti

·         Telesna aktivnost v nosečnosti

·         Zobozdravstvena vzgoja

·         Psihološka priprava na nosečnost

PRIPRAVA NA POROD (po 30 tednu nosečnosti):

·         Priprava na porod

·         Dojenje

·         Prehrana otroka

·         Telesna aktivnost po porodu, dihalne vaje

·         Poporodno obdobje (stik z otrokom v prvem letu življenja)

·         Nega  otroka (teoretično in praktično)

·         Nega otročnice

 

Izvajalke šole za bodoče starše so:

  • Metka Kambič, dipl.m.s. (nosečnosti in porod, dojenje in prehrana otroka, nega otroka)
  • Marta Rade, dipl.fiziot. (telesna aktivnost)
  • Tatjana Gregorič, dipl.m.s. (zobozdravstvena vzgoja)
  • Tanja Ravnjak, univ. dipl. psihologinja (poporodno obdobje)