Vzgoja za ustno zdravje

Ustno zdravje je sestavni del sistemskega zdravja, je odločilni dejavnik kakovosti življenja in je povezano s splošnim zdravjem. Znano je, da je mogoče karies in bolezni obzobnih tkiv učinkovito preprečiti in tako izboljšati ustno zdravje posameznika in populacije, kar vodi do boljšega zdravja in cenejše zobozdravstvene oskrbe.

Ključni dejavnik pri ohranjanju ustnega zdravja je primerna in zadostna ustna higiena, kar pomeni umivanje zob vsaj dvakrat dnevno z zobno pasto s fluoridi. Enako pomembno se je tudi redno udeleževati preventivnih pregledov pri zobozdravniku. Na preventivnem pregledu je namreč mogoče dovolj zgodaj odkriti morebitne bolezni in začeti pravočasno zdravljenje. Vsaka zavarovana oseba ima pravico do izbire osebnega zobozdravnika.

Skrb za ustno zdravje je pomembna v vseh življenjskih obdobjih, tako med otroci, odraslimi in starostniki. Še posebno skrbni naj bodo kronični bolniki, saj lahko z redno ustno nego in rednimi zobozdravstvenimi pregledi prispevajo k zgodnjemu odkritju morebitnih ustnih bolezni in hkrati tudi k boljšemu obvladovanju njihove primarne kronične bolezni.

Dental Care in Israel | Nefesh B'Nefesh