Predšolska vzgoja

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja. Še posebej je pomembna v otroštvu in mladostništvu, ko poteka intenzivni telesni, duševni in socialni razvoj. Spoznanje, da je zdrave življenjske navade lažje privzgojiti in preprečiti škodljive navade, kot pa ukrepati, ko postanejo razvade že ustaljene, nam narekuje potrebo po izvajanju programirane vzgoje za zdravje.

Healthy Transitions to Kindergarten | ECLKC

 

Predstavitvena knjižica