Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja

Lažje je privzgojiti zdrave navade, kot pa ukrepati, ko so škodljive navade že ustaljene. To nam narekuje potrebo po izvajanju vzgoje za zdravje že pri najmlajših. Zdravstvena vzgoja poteka v obliki delavnic, vsebine in obsegi pa so prilagojeni starostni skupini otrok.

 

Predstavitvena knjižica