Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja

Lažje je privzgojiti zdrave navade, kot pa ukrepati, ko so škodljive navade že ustaljene. To nam narekuje potrebo po izvajanju vzgoje za zdravje že pri najmlajših. Zdravstvena vzgoja poteka v obliki delavnic, vsebine in obsegi pa so prilagojeni starostni skupini otrok.

 

Zdravstveno-vzgojne vsebine, ki jih izvajamo v ZD Črnomelj so:

 • Zmanjševanje strahu pred zdravstvenimi pregledi pri otrocih – Kdo je medicinska sestra in zdravnik?
 • Zdrava prehrana
 • Spodbujanje zdrave telesne delavnosti predšolskih otrok
 • Z malo dejanj, veliko zdravja – Koristne navade za zdravo življenje
 • Umijmo si roke – Čiste roke za zdrave otroke
 • Ostanimo zdravi – Kaj se skriva na rokah?
 • Zdravo na soncu
 • Au, boli!
 • Poglej in spoznaj človeško telo

 

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva obsega:

 • Redno učenje in utrjevanje ščetkanja zob z zmajčico Lili
 • Zobkovadba
 • Dnevnik umivanja zob
 • Moji majavi zobki
 • Obisk zobozdravstvene ambulante
 • Zobozdravstven vzgoja in preventiva za starše

 

Opis posameznih vsebin se nahaja v predstavitveni knjižici.

Predstavitvena knjižica vrtec