Predstavitev

Predstavitev

Vzgoja za zdravje je proces informiranja, učenja in predvsem motiviranja ljudi, da pridobijo veščine in ustrezna vedenja za varovanje in krepitev zdravja. Zdravstvena vzgoja je nepogrešljiv del promocije zdravja in je sestavni del učenja za življenje. Otroke začnemo vzgajati zelo zgodaj, saj so takrat najbolj dovzetni za spremembe in prilagajanja. Cilj zdravstvene vzgoje je, da naučimo otroke zdravega načina življenja, pozitivnega odnosa do zdravja, predvsem pa zavedanja, da je zdravje velika vrednota v življenju.

Zobozdravstvena vzgoja je integralni del zdravstvene vzgoje. Njen cilj je pokazati načine in metode ohranjanja zdravja ust in zob ter vplivati na osebnost, da si ustvari pravilen odnos do higiene in zdravja ustne votline. Uvajanje zobozdravstvene preventive v šolskem in predšolskem obdobju je utemeljeno z medicinskega in pedagoško-psihološkega vidika. Naš cilj je ohraniti čim večje število zdravih mlečnih in stalnih zob in čim manj razvad, ter nepravilno razvijajočih čeljusti. Želja je, da si otroci priučijo redno in pravilno ustno higieno, ki ima velik vpliv na naše zdravje, saj so ravno usta vrata v naše telo. Zobozdravstvena preventiva deluje tako v zobozdravstvenih ambulantah Zdravstvenega doma Črnomelj kot tudi na terenu. Na terenu izvajamo zobozdravstveno preventivo v vseh osnovnih šolah in vrtcih, ter varstveno delovnih centrih v Črnomlju, Semiču in njuni okolici, vse do Starega trga in Vinice. Učenci in varovanci sodelujejo tudi na državnem tekmovanju za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani, ki ga že 30 let izvaja Slovenska stomatološka sekcija Ljubljana. V kabinetu zobozdravstvene preventive izvajamo individualna in skupinska svetovanja o pravilni ustni higieni ter ustni higieni v času ortodontskega zdravljenja.