Ambulanta št. 2

Ambulanta 2                                                                                             E-NAROČANJE-trenutno ni mogoče
AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE PACIENTE

Telefon: 07 30 61 716
Elektronska pošta: amb.neopredeljeni@zd-crnomelj.si                                  OBVESTILO!!! 

 

URNIK:         Nadomeščanje zdravnikov AMB2 JULIJ 24

Zdravnik ima na dan 1.2.2022  registriranih 1551 pacientov.