Poslanstvo, vrednote, vizija

POSLANSTVO

Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in poglablja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov.

 

VREDNOTE

  • Kakovost – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo prispevale k varnejši in visoko kakovostni zdravstveni obravnavi.
  • Učinkovitost – iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela.
  • Ustvarjalnost – motiviranje sodelavcev, da povedo svoje ideje kako izboljšati delo za povečanje zadovoljstva naših uporabnikov.
  • Zaupanje – izvajanje kakovostnih zdravstvenih storitev in s tem upravičiti zaupanje uporabnikov.
  • Upoštevanje etičnih norm – pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je potrebno ravnati skladno s sprejetimi etičnimi normami.

 

VIZIJA

Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov.

Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje.