Anketa

Vljudno vas prosimo za izpolnitev vprašalnika, na podlagi katerega želimo ugotoviti vaše zadovoljstvo z obravnavo in zdravstvenimi storitvami v našem zavodu,

kar nam bo pomagalo pri uvedbi izboljšav.

Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.

Spol

Letnica rojstva
Izobrazba
Katero dejavnost/ambulanto ste danes obiskali
Ali menite, da se je zdravstveno osebje dovolj poglobilo v vaš problem?
Ali so bili zaposleni prijazni, spoštljivi in so vas poslušali?
Ali vam je bil razložen namen zdravstvene obravnave in morebitnih nadaljnjih postopkov?
Ali je obravnava bila izvedena v skladu z vašimi pričakovanji?
Ali je zdravstveno osebje spoštovalo vašo zasebnost?
Ali ste dobili informacije, ki so vas zanimale o vaši bolezni?
Ali ste bili vključeni v odločanje o vašem zdravljenju?
Ali bi zdravstveno osebje, ki vas je obravnavalo priporočili tudi drugim?
Ali ste zlahka dobili telefonsko zvezo z ambulanto/službo, v katero ste klicali?
Ali ste dobili želene informacije, ki ste jih potrebovali?
Ali ste zadovoljni z urejenostjo našega zavoda?
Najpogostejši način pridobivanja informacij o delovnem času, načinu naročanja, naših storitvah je:
Ali menite, da je zdravstveno osebje upoštevalo čakalno vrsto?
Ali ste bili na pregled naročeni?
Kako dolgo ste čakali od ure, ko ste bili naročeni? (če niste bili naročeni pustite prazno)
Kako dolgo ste čakali od ure, ko niste bili naročeni? (če ste bili naročeni pustite prazno)
Kaj je bil po vašem mnenju glavni vzrok čakanja, v kolikor ste čakali več kot 20 minut?
Splošna ocena vašega zadovoljstva z delovanjem zavoda
Vaše pobude, predlogi:
Prepišite gornje znake