Cilji

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz:

 • zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji,
 • iz ustanovitvenega akta zavoda,
 • poslanstva zavoda in
 • vizije zavoda.

 

Zavod  ima v Strateškem načrtu ZD Črnomelj 2014 – 2018  zastavljene temeljne strateške usmeritve in cilje:

 1. zagotoviti dostopnost čim širšega nabora zdravstvenih storitev vsem prebivalcem Občine Črnomelj in Občine Semič;
 2. razvoj in širitev vseh obstoječih dejavnosti in prizadevanje, v skladu s potrebami prebivalcev, za uveljavitev novih dejavnosti (pridobitev novih programov) v okviru finančnih zmožnosti;
 3. kakovost:
 • zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb;
 • dodatno izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;
 • pridobitev standarda kakovosti.
 1. zagotavljati in podpirati strokovni, kadrovski in organizacijski razvoj Tu velja posebni poudarek na ustrezni kadrovski zasedbi delovnih mest;
 2. stremeti je treba k čim boljšemu poslovnemu rezultatu in uresničevanju načrtovanega oz. dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in na področjih, kjer je to povečevanje deleža tržne dejavnosti;
 3. pridobivanje finančnih sredstev iz državnih razpisov, razpisov EU in s strani ustanovitelja, kar bo izboljšalo delovanje zavoda;
 4. ustvarjanje pogojev za izvajanje potrebnih investicij in nabavo potrebne opreme;
 5. doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
 6. sodelovanje z ustanoviteljico, Ministrstvom za zdravje in ZZZS;
 7. sodelovanje s koncesionarji;
 8. izvajati je potrebno revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore;
 9. aktivno sodelovanje zavoda z deležniki lokalnega okolja.