Dejavnost in organiziranost

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe.  Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki – koncesionarji. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

 

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Sedež: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Matična številka: 5054605000

Davčna številka: 21020442

Šifra uporabnika: 27987

Številka UJP računa: 01217-6030279824

Telefon: 07 30 61 700

Spletna stran: www.zd-crnomelj.si

Ustanovitelj: Občina Črnomelj

Datum ustanovitve: 1996

Organi zavoda: Svet zavoda, Direktorica, Strokovna vodja, Strokovni svet

Vodstvo zavoda: direktorica zavoda Eva Čemas, univ. dipl. ekon., strokovna vodja zavoda  Jožica Fortun Tomažič, dr.med., spec. spl. med.

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA                          

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

 • Črnomelj – na dveh lokacijah (Delavska pot 4, Dom starejših občanov Črnomelj)
 • Semič – ZP Semič (Vajdova 9)
 • Vinica – ZP Vinica (Vinica 39a)

Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno  18.700  prebivalcev Občine Črnomelj in Občine Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Omenjeno območje se razprostira na 487 km² površine, gostota poseljenosti je 38,3 prebivalcev na km² (nižje od regijskega povprečja, ki je 80,3 prebivalcev na km² in nižje od republiškega povprečja, ki je 98,5 prebivalcev na km²)  in obsega 173 naselij.  Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove. Oddaljenost zavoda od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km.

Zavod na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Črnomelj  (Ur. list. RS, št. 29/2012), opravlja naslednje dejavnosti:

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:

 • splošnih ambulantah,
 • referenčnih ambulantah,
 • antikoagulantni ambulanti,
 • ambulanti v DSO,
 • otroškem dispanzerju,
 • šolskem dispanzerju,
 • dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
 • fizioterapiji,
 • dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog),
 • patronažni službi,
 • laboratoriju

b) zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:

 • zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
 • zobozdravstvenih ambulantah za mladino,
 • ambulanti za ortodontijo

c) reševalno službo

 • nujni reševalni prevozi,
 • sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki)

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči

e) izvajanje zdravstveno vzgojnih programov:

 • za odraslo populacijo,
 • programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 • programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 • programa šole za starše

f) oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.