Dejavnost in organiziranost

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe.  Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki – koncesionarji. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

 

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Sedež: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Matična številka: 5054605000

Davčna številka: 21020442

Šifra uporabnika: 27987

Številka UJP računa: 01217-6030279824

Telefon: 07 30 61 700

Spletna stran: www.zd-crnomelj.si

Ustanovitelj: Občina Črnomelj

Datum ustanovitve: 1996

Organi zavoda: Svet zavoda, Direktor, Strokovna vodja, Strokovni svet

Vodstvo zavoda:  direktor  Andrej Matkovič in  strokovna vodja zavoda  Gabrijela Plut , dr.med., spec. druž. med.

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA                          

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

 • Črnomelj – Delavska pot 4,
 • Semič – ZP Semič (Vajdova 9)
 • Vinica – ZP Vinica (Vinica 39a)

Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno  18.700  prebivalcev Občine Črnomelj in Občine Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Omenjeno območje se razprostira na 487 km² površine, gostota poseljenosti je 38,3 prebivalcev na km² (nižje od regijskega povprečja, ki je 80,3 prebivalcev na km² in nižje od republiškega povprečja, ki je 98,5 prebivalcev na km²)  in obsega 173 naselij.  Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove. Oddaljenost zavoda od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km.

Zavod na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Črnomelj  (Ur. list. RS, št. 29/2012), opravlja naslednje dejavnosti:

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:

 • splošnih ambulantah,
 • referenčnih ambulantah,
 • antikoagulantni ambulanti,
 • ambulanti v DSO,
 • otroškem dispanzerju,
 • šolskem dispanzerju,
 • dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
 • fizioterapiji,
 • dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog),
 • patronažni službi,
 • laboratoriju

b) zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:

 • zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
 • zobozdravstvenih ambulantah za mladino,
 • ambulanti za ortodontijo

c) reševalno službo

 • nujni reševalni prevozi,
 • sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki)

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči

e) izvajanje zdravstveno vzgojnih programov:

 • za odraslo populacijo,
 • programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 • programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 • programa šole za starše

f) oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.