Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč (NMP) je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno vitalno ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do take ogroženosti.

Kako ukrepate, ko naletite na negibno osebo?

Služba NMP je namenjena bolnikom/poškodovancem v nujnih stanjih, ki jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (103. člen). Nujna medicinska pomoč je namenjena bolnikom/poškodovancem, ki zdravniško pomoč potrebujejo takoj. Prosimo vas, da ambulante ne obremenjujete po nepotrebnem in tako omogočite bolnikom/poškodovancem v nujnih stanjih, da so hitro in kvalitetno oskrbljeni.

NMP je organizirana 24 ur dnevno.

Telefon: 112 ali 07 30 61 700

V delo službe NMP se poleg redno zaposlenih zdravnikov vključujejo tudi drugi zdravniki splošne medicine, pediatri in koncesionarji. Zdravnik ob delu v ambulanti opravlja tudi nujne obiske na terenu. V ambulanti NMP je stalno prisotna medicinska sestra, ki tudi sprejema nujne klice.

Vrstni red obravnave bolnikov / poškodovancev v ambulanti NMP ni vedno enak vrstnemu redu prihoda v čakalnico, temveč sledi načelu  nujnosti. Stopnjo nujnosti določi  zdravnik oziroma medicinska sestra.

Nujna medicinska pomoč ni namenjena:

 • za zdravljenje stanj, ki niso nujna
 • za predpisovanje zdravil, ki jih redno jemljete,
 • za izdajo napotnic za naročene preglede.

Če zahtevate pregled v ambulanti NMP ali hišni obisk za zdravstveno stanje, za katerega zdravnik presodi, da ne spada v nujno zdravljenje, je taka storitev samoplačniška. Tudi zdravila, ki vam jih zdravnik v takem primeru predpiše, se izda na beli recept in jih v celoti plačate sami.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • Kakšne so POŠKODBE
 • Kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi…)
 • Kakšno POMOČ potrebujete

Zloženka:

Zloženka 112 NMP

Nujna medicinska pomoč