Obveščamo vas o odsotnosti zdravnikov in zobozdravnikov

 

 

ZDRAVNIK ODSOTEN DNE:
Jožica Fortun Tomažič  21.01., 27.01. 18.02.,
Mirela Mićić   20.01., 24., 25., 26., 27., 28.02., 
Mateja Nemanič 24.01.  dela izjemoma 13.30 do 19,30 urg. amb.

28.01., 31.01. dela od 7,00 do 10,00

07.002., 10,02.,

Gabrijela Plut  04.02.,
Marija Plut   24.02.,
Valerija Šimec 17.02., 24., 25., 26., 27.,
Ljiljana Špec
Alenka Schweiger 24.01., 10.02.,
 Mojca Tomc   31.01., 17.02.,   25., 26., 27., 28.02.                                     
Benjamin Kovačič  22.01., 30.01., 31.01. ne dela

 

 Antikoagulantna ambulanta