Obveščamo vas o odsotnosti zdravnikov in zobozdravnikov

SPLOŠNE AMBULANTE: ODSOTEN DNE:.
Jožica Fortun Tomažič
Mirela Mićić
Mateja Nemanič od 11.09. do 15.09.,                                                                                              20.09. amb. dela izjemoma od 7,00 do 14,00 ure.,
25.09. amb. dela izjemoma od 7,00 do 10,00 ure,
29.09. amb dela izjemoma od 12,30 do 19,30 ure,
Gabrijela Plut 12.09. zdravnica dela v UA v Črnomlju,
15.09. zdravnica dela v UA v Črnomlju popoldan,
18.09.,
Marija Plut 21.09., 22.09., 25.09.,
Valerija Šimec 11.09.,
22.09. dela zdravnica popoldan v UA Črnomelj
Ljiljana Špec od 08.09. do 13.09.,
AMB. 2 (amb. za neopredeljene-Črnomelj)  nadomeščanje po razporedu
Alenka Schweiger
Mateja Predalič od 15.09. do 20.09.,
AMB.2-Semič (amb. za neopredeljene-Semič) nadomeščanje po razporedu