Predstavitev

Center za krepitev zdravja je samostojna organizacijska enota v strukturi zdravstvenega doma Črnomelj, ki zagotavlja dejavnosti vzgoje za zdravje, vzgoje za ustno zdravje, zdravstvene vzgoje, integrirane preventive kroničnih bolezni ter krepitve zdravja za otroke, mladostnike in odrasle.

Strokovnjaki v CKZ izvajajo strukturirane in standardizirane zdravstvenovzgojne in psihoedukativne obravnave, individualna svetovanja ter aktivnosti krepitve zdravja v lokalnih skupnostih, za prebivalce vseh populacijskih skupin.

Namen CKZ je udejanjanje javnozdravstvene vloge ZD v lokalnih skupnostih z zagotavljanjem okrepljene skrbi za javno zdravje, zmanjševanjem neenakosti v zdravju na lokalni ravni in izboljšanjem kazalnikov zdravja na lokalni ravni.

V CKZ poteka:
− povezovanje in strokovno dopolnjevanje programov vzgoje za zdravje, vzgoje za ustno zdravje, zdravstvene vzgoje ter integrirane preventive kroničnih bolezni ter aktivnosti krepitve zdravja za vse populacijske skupine v območju zdravstvenega doma,
− zagotavljanje usklajenega in kakovostnega izvajanja vseh aktivnosti CKZ ter
− vključevanje ranljivih oseb v preventivne obravnave.