Predstavitev

Zdravstveno-vzgojni centri so samostojne organizacijske enote v organizacijski strukturi zdravstvenih domov in ključne organizacijske strukture za izvajanje zdravstveno-vzgojne dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Cilj zdravstveno-vzgojnih centrov je doseči, da ljudje želijo biti zdravi, vedo, kako ostanejo zdravi ter poiščejo pomoč, kadar jo potrebujejo.

Kontakti:

Tatjana Gregorič, dipl.m.s., koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 07 30 61 723 tatjana.gregoric@zd-crnomelj.si
Ana Mavrin, dipl.m.s. 07 62 05 748 ana.staresinic@zd-crnomelj.si