Predstavitev

Zdravstveno-vzgojni centri so samostojne organizacijske enote v organizacijski strukturi zdravstvenih domov in ključne organizacijske strukture za izvajanje zdravstveno-vzgojne dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Cilj zdravstveno-vzgojnih centrov je doseči, da ljudje želijo biti zdravi, vedo, kako ostanejo zdravi ter poiščejo pomoč, kadar jo potrebujejo.

Kontakti:

Tatjana Gregorič, dipl.m.s., vodja CKZ 07 30 61 723 tatjana.gregoric@zd-crnomelj.si
Katja Cera, dipl.m.s.
Anita Zajec Kambič, dipl.m.s.
Katarina Brgan Petric, dipl.m.s.
Nastja Luč, univ. dipl. psih.
Maja Stegne, dipl. fiziot.
Tina Resman, univ. dipl. živil. teh.
Matic Sašek, dipl. kin. 040 389 666 matic.sasek@zd-crnomelj.si
Darjan Spudič, mag. kin. 040 866 892 darjan.spudic@gmail.com