Zahvala -malica

Zahvaljujemo se BAR PRI PAVLIČU za malico, ki ste jo priskrbeli vsem zaposlenim v ZD Črnomelj.