Prosto delovno mesto

Številka:47/2021
Datum: 14.5.2021

V skladu s 24. Členom Statuta javnega zdravstvenega zavoda ZD Črnomelj, razpisna komisija razpisuje prosto delovno mesto :

 

Naziv delovnega mesta: DIREKTOR/ICA ZAVODA

Izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba

Delovne izkušnje: Najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri na vodstvenih delovnih mestih .

Ostali pogoji: Predložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Posebna znanja:

  • znanje slovenskega jezika,
  • znanje dela z osebnim računalnikom,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • managerska znanja za vodenje in delo z ljudmi .

Trajanje zaposlitve: Štiri letno mandatno obdobje .

 Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev , priloženim življenjepisom in programom razvoja zavoda do 24.5.2021.

O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek

Prijave pošljite priporočeno na naslov: Zdravstveni dom Črnomelj, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj, z označbo ”Prijava na razpis, št.:47/2021”