Namen elektronskega sporočila

Obvestilo!

Spoštovani pacienti, navedeni elektronski naslov je namenjen izključno elektronskemu naročanju pacientov na pregled, naročanju receptov( redna terapija) in naročanju napotnic za kontrolni pregled.

Vljudno prosimo, da pacienti na ta elektronski naslov ne pošiljajo sporočil z drugo vsebino ( primeroma sporočanju simptomov, prošnje po zdravstvenem nasvetu, postavljanje vprašanj o zdravljenju itd.)

Elektronska sporočila, ki po vsebini niso naročanje na pregled, zdravil ali napotnic za kontrolni pregled, ne bodo obravnavana s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti!

 

V primeru nujnih stanj ali življenjske ogroženosti se obrnite na telefonsko številko 112.