Zastopnik pacientovih pravic

Pristojna oseba za sprejem in obravnavo prve zahteve je:

  • pomočnica direktorice za zdravstveno nego Danica Milkovič ( tel. številka: 07  30 61 710),
  • njena namestnica je strokovna vodja zavoda Gabrijela Plut, dr.med., spec. druž. med. ( tel. številka: 07 35 65 160).

 

Način vložitve zahteve za prvo obravnavo: ustna ali pisna vložitev pri pristojni osebi:

  • najpozneje v 15. dneh od kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. zdravstvenih sodelavcev,
  • v 30. dneh po končani zdravstveni oskrbi, zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe,
  • v treh mesecih po poteku rokov iz prejšnjega odstavka, če pacient ugotovi kršitev kasneje oziroma, če so se posledice kršitve pokazale pozneje.

Za ustne vloge se dogovorite s pristojnima osebama na omenjenih telefonskih številkah od ponedeljka do petka od 7,00 do 14,00 ure.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je : Zlata Rebolj

Uradne ure: torek od 14,00 do 20,00 ure in četrtek od 9,00 do 15,00 ure,
v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto.
Uradne ure za naročanje: od ponedeljka do petka med 7,00 in 11,00 uro,
telefonska številka: 07 39 34 313.
V času uradnih ur je zastopnica dosegljiva tudi na mobilni številki 051 385 485.

Izven uradnih ur je zastopnica pacientovih pravic dosegljiva tudi na E-naslovu: zlata.rebolj@nijz.si.