Dijaki in študenti

Izplačilo dodatka po 77. členu ZDUPŠOP -DIJAKI IN ŠTUDENTI

Dijaki in študentje, ki ste v času od 11.11.2021 do 30.6.2022 bili na praksi v našem zavodu in ste bili vključeni v:

  • pomoč pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah,
  • pri cepljenju proti COVID-19 in
  • pri izvajanju mobilnega testiranja,

ste upravičeni do dodatka na podlagi 77. člena ZDUPŠOP.

Do dodatka niste upravičeni dijaki in študentje, če ste opravljali naloge tehnične ali administrativne pomoči v drugih prostorih, ki nimajo zveze z neposredno celostno oskrbo bolnikov, cepljenjem ali testiranjem.

Glede na omenjeno vas prosimo, da nam do 27.7.2022 pošljete zahtevek za izplačilo dodatka. Zahtevek mora vsebovati: ime in priimek, naslov, EMŠO, status (dijak, študent) in  številko bančnega računa. Zahtevku priložite poročilo o opravljenem delu,  ki mora vsebovati za vsak mesec posebej število ur na dan z opisom nalog, ki ste jih opravljali.

Po 27.7.2022 ne bo več mogoče uveljavljati te pravice.

Dodatek boste dobili izplačan predvidoma do konca leta oz. ko bo plačilo realizirano s stani URSZS.

Zahtevek lahko pošljete po e-pošti na naslov: Info@zd-crnomelj.si