Pomoč žrtvam nasilja

Pomoč žrtvam nasilja

V nadaljevanju je zbranih nekaj virov pomoči in informacij v primeru, da:

 1. ste sami neposredno ogroženi in doživljate nasilje;
 2. vas je strah, da bi lahko vi postali nasilni do svoje partnerke, partnerja, otroka ali koga drugega;
 3. opazite nasilje ali situacijo, ki bi se lahko stopnjevala v nasilje.

Obrnete se lahko na …

 

VLADNE ORGANIZACIJE

Center za socialno delo Črnomelj

 • tel: 07 306 23 60
 • fax: 07 306 23 72
 • e-pošta: gpcsd.crnom@gov.si

Center za socialno delo Metlika

 • tel: 07 369 14 80
 • fax: 07 369 14 85
 • e-pošta: gpcsd.metli@gov.si

Policija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Društvo življenje brez nasilja Novo mesto

 • Svetovalnica Novo mesto: vsak delovni dan med 8. in 16. uro, petek med 8. in 14. uro na 031 696 389 ali na nm@gmail.com
 • Svetovalnica Bela krajina: ponedeljek, torek, sreda od 8. do 16. ure, četrtek od 8. do 18. ure in petek od 8. do 14. ure na 051 201 760 ali na bk@gmail.com.
 • V času koronavirusa lahko pokličete od ponedeljka do petka med 8. in 16. na 031 696 389 in 051 201 760

Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja

 • klic na telefonsko številko 080 21 33 (v času epidemije od 7. do 24. ure)
 • Ljubljana
  • tel: 080 21 33; 01 425 47 32
  • e-pošta: zavod.emma@siol.net
 • Krško
  • tel: 069 625 710; 07 490 65 10
  • e-pošta: zavodemma.krsko@gmail.com

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

 • vsak delavnik od 9. do 15. ure: klic na telefonsko številko 031 699 333, lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko,
 • vsak dan od 12. do 18. ure: klic na SOS telefon – 080 11 55,
 • svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si,
 • obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja (klicna 080 11 55).
 • Online podporna skupina.

Društvo za nenasilno komunikacijo

 • v času epidemije vsak dan od 0-24 na telefonsko številko 031 770 120
 • enota Ljubljana:
  • tel: 01 4344 822, 031 770 120 (vsak delavnik med 8. in 16. uro)
  • fax: 059 09 57 66
  • e-pošta: info@drustvo-dnk.si
 • enota Koper:
  • tel: 05 6393 170, 031 546 098 (vsak delavnik med 8. in 16. uro)
  • fax: 05 6393 180
  • e-pošta: dnk.koper@siol.net
 • varna Hiša:
  • tel: 031 736 726 (ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 19. uro ter ob torkih in četrtkih med 8. in 16. uro)
  • e-pošta: vh.dnk@siol.net

Društvo Ženska svetovalnica

 • Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja – umik na varno in tajno lokacijo v primeru akutnega nasilja: 031 233 211 (24 ur na dan vse dni v letu)
 • Psihosocialna pomoč ženskam žrtvam nasilja – informiranje o oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje, pomoč in podpora: 01 25 11 602; 040 359 909; 051 33 88 11 (vsak delovni dan od 9. do 18. ure)
 • Krizni telefon 051 33 88 11 čez vikende: od petka od 18. ure do ponedeljka do 9. ure

Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi

 • tel: 080 17 22 (vsak delavnik od 9. do 13. ure)
 • e-pošta: info@drustvo-kljuc.si

Združenje za MOČ – Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja

 • tel: 080 28 80; 041 204 949 vse dni v tednu (tudi izven delovnega časa)
 • e-pošta: info@zamoc.si,

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

 • tel: 01 430 54 90; 040 772 276 vsak delovni dan od 10. do 16. ure