Covid-19 (obvestilo)

Covid-19 (obvestilo)

V skladu s sklepom epidemiološke stroke v Sloveniji bo z dnem, 31.3.2023 prenehal veljati 17. člen Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19. Na podlagi tega ne bomo imeli več vstopne točke za izvajanje hitrih testiranj.

V primeru, da imate znake okužbe pokličite svojega izbranega osebnega zdravnika, kateri vam bo dal nadaljnja navodila.

V trenutni epidemiološki situaciji bolezen ne povzroča težjega poteka, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje. Pomembno je, da se zaščiti ranljive skupine prebivalstva in s tem prepreči porast težje potekajočih oblik bolezni.

Covid-19 (obvestilo)